บุคลากรประจำหมวด

นายองอาจ   เกิดแก้ว
วุฒิการศึกษา กศบ.เคมี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
(แผนงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)

นางอังคณา  แสบงบาล
วุฒิการศึกษา  ค.บ. เคมี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
หน้าที่  นิเทศกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
(หัวหน้าห้องวิทยาศาสตร์ ม.1)

นางบังอร  ชวนบุญ
วุฒิการศึกษา ค.บ.ฟิสิกส์
ตำแหน่ง เหรัญญิกกลุ่มสาระวิทยาสาสตร์
(หัวหน้าห้องวิทยาศาสตร์กายภาพ)

นายคมสัน  เยี่ยมสวัสดิ์
วุฒิการศึกษา กศบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ พัสดุกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางอรวรรณ  สิมมะลี
วุฒิการศึกษา  ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
(หัวหน้าห้องชีววิทยา)

นางสุนภา  ทองตะโก
วุฒิการศึกษา ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ วัดและประเมินผลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
(หัวหน้าห้องวิทยาศาสตร์ ม.3)

นางสาวสุภาพร  สังข์งาม
วุฒิการศึกษา วท.บ.ชีววิทยา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หน้าที่ เลขาณุการวิทยาศาสตร์

นางสาวศุภวาร  เอมกมล
วุฒิการศึกษา กศบ.ฟิสิกส์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
หน้าที่  หัวหน้าห้องฟิสิกส์

นายธัชนนท์  พุ่มโภศัย
วุฒิการศึกษา วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หน้าที่  สาระสนเทศกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางวิภาพร  ตรงจิตการุณย์
วุฒิการศึกษา  กศบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 นางสาวณัฐพร  คำยา
วุฒิการศึกษา  วท.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
หน้าที่  สาระสนเทศกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Top Rated

%d bloggers like this: